HANDELSBETINGELSER

1. Indledning

1.1 SPAlageret.dk ejes og drives af SPAlageret.dk ApS, CVR-nr. 32337120 herefter ”SPAlageret.dk”.

1.2 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på forbrugeraftaler om køb af varer til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af betingelserne.

1.3 Betingelserne for erhvervsdrivendes køb af varer fremgår betingelsernes af punkt 11.

2. Leveringstyper

2.1 Der findes følgende leveringstyper for varer købt på SPAlageret.dk:

Aflæsning ved kantsten: Denne leveringstype gælder for levering af udendørsspabade, der kan læsses af ved din kantsten, uden at du behøver at være hjemme for at kvittere. Aflæsning ved kantsten foretages i hele landet, bortset fra ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.

Det er udelukkende chaufførens beslutning, hvor aflæsningen skal foregå. Som regel foretages aflæsning ved nærmeste faste vej, da aflæsning foregår med palleløfter og denne synker i, hvis underlaget er blødt eller er belagt med fx perlesten. Det er desuden vigtigt, at der er god plads, da vi kommer med store lastbiler.

Leveringen sker med enten fragtmænd eller via egen chauffør, som fast leverings metode, og til fast pris.

Levering til adresse, pakkeboks eller posthuse: Ved køb af andre varer end udendørs spabade sendes det hele samlet og via GLS, BRINK eller PostNord inden for 2-4 hverdage, såfremt varen er på lager.

2.2 Bemærk, at ikke alle leveringstyper er tilgængelige på alle varer. De mulige leveringstyper fremgår på den enkelte vare.

3. Ordrebekræftelse og kvittering for modtagelse af bestilling

3.1 SPAlageret.dk annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale før SPAlageret.dk har accepteret din bestilling af varer. Dette sker først, når du modtager en ordrebekræftelse fra SPAlageret.dk.

3.2 Efter at du har afsendt en bestilling på SPAlageret.dk’s webshop, modtager du først en kvittering/faktura pr. e-mail på, at SPAlageret.dk har modtaget din bestilling. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse.

3.3 Hvis SPAlageret.dk kan opfylde din bestilling, modtager du efterfølgende en bindende ordrebekræftelse pr. e-mail, når varen afsendes fra vores lager eller bliver leveret af vores leverandør.

4. Betaling og sikkerhed

4.1 Når du handler på SPAlageret.dk skal du benytte betalingskort. For at beskytte dine kortoplysninger håndteres betalingen af en godkendt og certificeret betalingsmodulleverandør. Denne sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken SPAlageret.dk eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger.

4.2 På SPAlageret.dk kan du bruge følgende betalingsformer: MobilePay, Dankort, VISA-Dankort, MasterCard, VISA, VISA-Electron eller overførsel via netbank/ indbetalingskort. Inden du vælger betalingskort, vil du få oplyst evt. kortgebyr for de forskellige korttyper. Når du vælger et kort, vises hele beløbet der vil blive trukket fra din konto inkl. kortgebyr.

4.3 Betalingen hæves, når vi har afsendt dine varer.

5. Fortrydelse

5.1 Ved handel på SPAlageret.dks hjemmeside kan du, med de heri angivne undtagelser, inden for en frist på 14 dage fortryde dit køb. Du er ikke forpligtet til at begrunde, hvorfor købet fortrydes.

5.2 Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor du, eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, fik varen i fysisk besiddelse.

5.3 For at fortryde dit køb skal du meddele os din beslutning herom i en utvetydig erklæring.

5.4 Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten skal sendes til:

SPAlageret.dk ApS

CVR-nr. 38774573

Niels Bohrs vej 17F

8660 Skanderborg

Mailadresse: kontakt@SPAlageret.dk

Tlf: +45 51907286

5.5 Hvis du vælger at skrive til os på mail i forbindelse med fortrydelse af dit køb, vil vi pr. e-mail kvittere for modtagelsen af meddelelsen.

Virkninger af fortrydelse

5.6 Ved udøvelse af fortrydelsesretten vil din betaling blive refunderet, idet du dog hæfter for den eventuelle forringelse af varen, som skyldes anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer.

5.7 Vi forbeholder os retten til, efter konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade betalingen helt bortfalde.

5.8 Leveringsomkostninger vil blive refunderet efter taksten på den billigst tilbudte standardlevering.

5.9 Tilbagebetaling vil ske med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre der konkret aftales en anden tilbagebetalingsform.

5.10 Du vil ikke blive pålagt betalingsgebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

5.11 Tilbagebetaling vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet.

5.12 Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

5.13 Ved returnering på varer, hvor levering er sket som ’Overdrages ved din kantsten’ eller ’Aflæsses ved din kantsten’, skal du fremvise en kvittering fra vognmanden på, at han har afhentet varen.

Tilbagelevering

5.14 Ved udøvelse af fortrydelsesretten er du ansvarlig for at returnere varen.

5.15 Du skal returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varen inden udløbet af de 14 dage.

5.16 Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket. Bemærk venligst, at returlabels ikke må påklistres direkte på varen.

5.17 Du kan på varer med leveringstyperne ’Levering til din adresse’, ’Levering til butik’, ’Levering til posthus’ og ’Levering til pakkeboks’ udfylde vores returformular og sende varen retur til os på adressen:

SPAlageret.dk
Niels Bohrs vej 17F
8660 Skanderborg

Ved personlig tilbagelevering på ovenstående adresse skal dette ske inden for SPAlageret.dk’s åbningstid og ved henvendelse til personale herom.

SPAlageret.dk modtager hverken pakker sendt uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

5.18 Hvis levering er sket som ’Overdrages ved din kantsten’ eller ’Aflæsses ved din kantsten’ skal du kontakte vores kundeservice telefonisk. Den maksimale forsendelsesomkostning for varer, der ikke kan returneres med almindelig post udgør kr. 2500,00.

Varer undtaget fortrydelsesretten

5.19 Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende typer af varer:

  • Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Varer, som må antaget at blive forringet eller forældet hurtigt.
  • Varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer efter leveringen.

6. Reklamation

6.1 Når du handler på SPAlageret.dk har du 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret, få et prisafslag eller få pengene tilbage afhængig af den konkrete situation.

6.2 Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af dig, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller reparation. Reklamationsretten omfatter således ikke skader, slitage, sliddele, fejl eller forhold, der direkte eller indirekte er opstået som følge af forkert betjening, brug, manglende eller forkert vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb og modifikationer, herunder men ikke begrænset hertil: ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent, efterisolering eller anden montering af isolering og brud på styreboksens plombering.

6.3 Sliddele udgøres af bl.a. varmelegemer, pumper, ozonator, sensorer, filtre, lyspærer, hjørneclips, dyser, diverter, display og nakkestøtter.

6.4 Der udleveres ved køb af spabade brugervejledning til behørig vedligeholdelse af spabadet og dets sliddele. Såfremt spabadet ikke vedligeholdes i overensstemmelse hermed, bortfalder reklamationsretten.

6.5 Ved anvendelse af produkter til vedligeholdelse og rengøring af SPAlageret.dks varer, herunder særligt klor, bortfalder reklamationsretten, såfremt der anvendes produkter, der ikke overholder de kemiske værdier oplyst af SPAlageret.dk på SPAlageret.dks hjemmeside eller i udleveret manual. Krav til produkterne kan altid findes på SPAlageret.dks hjemmeside.

6.6 SPAlageret.dk hæfter eller dækker ikke udgifter til tredjemands, herunder håndværkeres, opstillinger, monteringer, ombytninger, service eller reparation af SPAlageret.dks varer. Dette gælder også for fremsendte reservedele.

6.7 SPAlageret.dk bærer intet ansvar for, at varer kan anvendes som forudsat af Køber eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller parterne har indgået særskilt skriftlig aftale herom.

6.8 Reklamationen bortfalder, hvis produktet overdrages til tredjemand.

7. Service hos dig

7.1 SPAlageret.dk forbeholder sig ved reklamationer at afhjælpe disse ved teknikerbesøg på din adresse, jf. købelovens § 78. Sådanne besøg vil ske inden for rimelig tid – oftest inden 10 arbejdsdage (2 uger) – eller efter nærmere aftale med dig. Sygdom og ferie kan dog forlænge perioden.

7.2 I forbindelse med besøg af teknikker skal du sørge for at stille produktet til rådighed for SPAlageret.dks teknikker. Dette indebærer, atdu som forbruger skal sørge for, at der er den nødvendige plads til for teknikeren til at undersøge spabadet og afhjælpe reklamationen inden besøget, jf. købelovens § 78, stk. 6.

7.3 Hvis du har valgt at nedgrave, indmure eller på anden måde installere produktet, således at produktet ikke er stillet til rådighed for SPAlageret.dks teknikker, er dit ansvar og for egen regning at varen er stillet behørigt til rådighed for teknikeren.

Hvis der ikke er plads til at vores service teknikker kan komme til, når han kommer på besøg, og er kørt forgæves, vil der efterfølgende blive fremsendt en faktura på en times arbejde + kørsel + evt. broafgift.

Priserne er som følger:

Timepris á 550 kr. + moms

Kørsel á 5,62 kr./km + moms

7.4 Vi forbeholder os retten til at sende faktura inden service besøg, hvis der kan være tvivl om hvorvidt fejlen / skaden er reklamations berettiget. Denne faktura er på et aconto beløb, og denne skal betales inden vores service teknikker ankommer. Beløbet vil blive modregnet den endelige faktura for vores besøg. Hvis fejlen viser sig at være reklamationsberettiget, vil beløbet blive refunderet. Aconto beløbet vil typisk være på 1.500 kr. inkl. Moms, men kan variere alt efter hvilken fejl / skaden der er tale om.

7.5 Hvis du ønsker at reklamere over varer, der er ’Leveret til butik’, Leveret til din adresse’, ’Leveret til posthus’ eller ’Leveret til pakkeboks’ gælder følgende procedure: Mener du, at der er fejl eller mangler ved varen, og ønsker du at reklamere skal du udfylde vores online serviceformular. Hvis ikke du udfylder vores online serviceformular, afholder vi ikke fragtomkostningerne i forbindelse med reklamationen.

7.6 Hvis du ønsker at reklamere over varer, der er ’Overdraget ved din kantsten’ eller ’Aflæsset ved din kantsten’ gælder følgende procedure: Alle reklamationer skal fotodokumenteres med vellignende foto. Ønsker du at reklamere, skal du udfylde vores online serviceformular. Hvis ikke du udfylder vores formularen, afholder vi ikke fragtomkostningerne i forbindelse med reklamationen. Du kan kontakte kundeservice på kontakt@SPAlageret.dk (Tlf: +45 51907286). Der tages ikke stilling en reklamation uden billeder af fejlen.

Link til vores online serviceformular findes her: https://spalageret.dk/serviceformular/ 

7.7 Når en vare indsendes i forbindelse med reklamation, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket, så der ikke kommer yderligere skade på varen. Vi stiller ikke særlige krav til emballagen – blot at den beskytter varen under transport.

7.8 Du kan læse mere om reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

7.9 Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Produktansvar

8.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til Produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan SPAlageret.dk ikke pålægges yderligere ansvar.

8.2 For et eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende ansvarsbegrænsninger:

8.2.1 SPAlageret.dk er alene ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af SPAlageret.dk eller andre i produktionskæden, som SPAlageret.dk hæfter for.

8.2.2 SPAlageret.dk kan ikke gøres ansvarlig for produktionstab, omsætningstab, driftstab, ordretab, tidstab, goodwill eller andre indirekte tab.

8.3 SPAlageret.dk’s erstatningsansvar er (uanset eventuel uagtsomhed) begrænset beløbsmæssigt til kr. 5 millioner pr. kunde i totalsum.

9. Databeskyttelse – personoplsyninger

9.1 For at kunne handle på SPAlageret.dk skal du oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Afhentningsbutik eller leveringssted

 

9.2 Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. SPAlageret.dk videregiver de af de ovennævnte oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig, til den leverandør, som skal levere varen.

9.3 Adresseoplysninger videregives desuden til den virksomhed, som er transportør af varen. Videregivelse af persondata vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Det navn, den adresse, det telefonnummer og i visse tilfælde den e-mailadresse, du har oplyst ved bestilling, fremgår af adresseetiketten, som sættes på varen til brug for levering.

9.4 Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Læs mere herom i SPAlageret.dks privatlivspoltik.

10. Særlige vilkår for erhvervsdrivende

10.1 Salgs- og leveringsbetingelserne for forbrugere gælder også for erhvervsdrivende – dog med de følgende ændringer:

10.1.1 Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

10.1.2 Der er 3 måneders reklamationsret fra den oprindelige fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 3 måneders reklamationsperiode. SPAlageret.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt (ejendomsforbehold).

10.1.3 SPAlageret.dk har i reklamationsperioden på 3 måneder regnet fra leveringsdagen ret til at afhjælpe leverede varer, der er mangelfulde i henhold til aftalen. Sådan afhjælpning sker efter SPAlageret.dks valg ved reparation eller omlevering. SPAlageret.dk er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller omlevering at udstede kreditnota til Køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af SPAlageret.dks mangelafhjælpningsforpligtelse.

10.2 Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

11. Selskabsoplysninger

SPAlageret.dk ApS

CVR-nr. 38774573,

Niels Bohrs vej 17F

8660 Skanderborg

12. Selskabsoplysninger

12.1 Aftaler om køb på SPAlageret.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole. 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 01.02.2024

FÅ EN SNAK MED EN SALGSRÅDGIVER

Udfyld dine oplysninger her. Herefter vil en salgsrådgiver kontakte dig snarest.