VANDETS PH BALANCE 

Vandkvaliteten i dit udespa er utrolig vigtig, og det anbefales derfor at holde godt øje med dette. 
I vores webshop, har vi alle de produkter som du skal bruge for at bibeholde den korrekte vandkvalitet. 
Her er en quick guide til hvordan du bør gøre ifølge producenten. 

KLOR VÆRDIEN 

  
Klor er et utrolig effektivt middel til at desinficere badevand i pools og badebassiner, og vi vil derfor anbefale dig at bruge dette til desinficering. 
Der findes også klorfrie produkter, men vi anbefaler klart at bruge klor. Kloren er god til at nedbryder de organiske stoffer, bakterier og alger og derved er du sikret et rent badevand. 

Med en klortester kan du kontrollere klorværdien, som skal være ca. 1 mg/l. 
Klor værdien kan også meget nemt testes med vores teststrips. 

Over tid, og hvis du/I bruger jeres udespa ofte, vil klorværdien falde. Derfor er det vigtigt at I husker at teste klorindholdet ofte. Det er også meget vigtigt vandets pH-værdi kontrolleres ofte og justeres til det korrekte niveau. Inden der tilsættes klor til badevandet, skal du sørge for, at vandet har dens ideelle pH niveau, som er 7,2-7,6. 

Vi anbefaler dig at bruge vores SpaTab 10, som er hurtigt opløselige klor tabs. Det er nemt og efter kun 5 minutter er dit udespa klar til badning. 

  1. Husk altid at justér badevandets pH værd først til 7,0 -7,4.  Det er her, at badevandet opleves mest behageligt og at Spa Tab 10 vil desinficere optimalt 

  1. Tilsætter blot 1 stk Spa Tab 10 dit udespa. Tilsættes i skimmeren, alternativt direkte i vandet, med cirkulationspumpen kørende på lavt niveau. 

  1. Efter den er opløst, tjekkes ph og klor værdi igen for at sikre den har det rette niveau. 

  1. Der kan bades efter 5 minutter, når tabletterne er opløste 

Efter badning er det også vigtigt at desinficere badevandet mod bakterievækst. Tilsæt derfor altid 1 stk. Spa Tab 10 med cirkulationspumpen kørende. Efter 5 minutter kan cirkulationen/udespa slukkes. 

OBS! Blanding af forskellige klorprodukter kan føre til kraftige reaktioner og eksplosioner! Bland aldrig med andre kemikalier! Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktinformation 

På pakken med SpaTab 10 står skrevet, at man efter hver badning skal tilsætte en Tab10 for at decinficerer badevandet.  
Det er dog vores oplevelse, at dette kan give en alt for høj klorværdi i badevandet, hvis dette gøres. Specielt hvis man bader flere gange om dagen eller måske 5-6 gange om ugen. 
Det er derfor vores anbefaling at teste klorværdien inden der evt. tilsættes mere klor, for at undgå for høj klorværdi, og slippe for unødigt brug af klor. 
  

PH-VÆRDIEN 

PH-værdien vil stige over tid og i takt med brugen af poolen. Det er derfor nødvendigt at tjekke ph værdien jævnligt, og evt. sænke pH-værdien med vores PH Down.  
 
Ideal pH værdi: 7,0 -7,4. Her opleves badevandet mest behageligt og de benyttede desinfektionsmidler vil virke optimalt. Hvis pH værdien er under 7,0 skal den hæves med PH Up. Hvis værdien er over 7,4 skal den sænkes med PH Down. Den korrekte justering af badevandets pH værdi er meget vigtig i et spabad. Kontrollér derfor vandets pH værdi regelmæssigt. Det gøres let med vores teststrips. 

PH Down er granulat og derved letopløselig, og justerer hurtigt ph værdien i dit udespa. Det kan forsigtigt drysses direkte i badevandet foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen. Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke pH værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. PH Down af gangen. Bemærk at pH værdien i spa vand typisk vil være stigende i de første dage efter en ny fyldning og opvarmning. 

Advarsel: Må aldrig blandes med andre kemikalier, det kan medføre farlige kemiske reaktioner 

ALKANILITET 

Alkaliteten kan være årsagen til at ph værdien i dit udespa er ude af kontrol. Ofte starter man med pH reguleringen og derefter klor tilsætning, og denne fremgangsmåde er også helt korrekt. 

PH værdien er balancen i vandet og basis for effektiv vandpleje. Hvis alkaliteten ikke ligger på det rigtige niveau, kan det være meget svært at styre ph værdien i dit udespa, og det kan giver uklart vand og kalkudfældning. 

Hvis ph værdien svinger meget op og ned, og er svær at fastholde på et bestemt niveau er alkaliteten ikke på korrekt niveau. Den ideelle værdi for den totale alkalitet er på mellem 80 og 120 ppm. 

  

Du kan måle alkalitet med vores PH Teststrips eller Pool Lab PH Tester. Alkalitet er den totale mængde af alkaliske stoffer i vandet. Alkaliske stoffer er diverse salte som vandet optager på sin vej gennem jorden og heriblandt er kalk. Den totale alkalitet er sammen med PH værdien og calcium hårdheden(kalk) de vigtigste forhold vedr. afbalanceret udespa vandet. 

Alkalitet er et slags bindemiddel og gør dermed pHværdien stabil. I områder med hårdt vand vil alkaliteten typisk være høj og kalk udgør ofte op til 80% af alkaliteten. Det betyder at vandet fra hanen er i ubalance fra starten. Så sørg for at få styr på Alkaliteten, derved vil du også kunne få styr på pH værdien. Det vil giver klart vand samt være med til at forlænger levetiden på dit udespa samt udstyr. Når alkaliteten er høj og ude af balance vil pH værdien stige og give kalkudfældning/uklart vand og belægninger og samtidig virker kloren ikke så effektivt. 

Når alkaliteten er lav vil pH værdien svinge op og ned og have en tendens til ætsning. Den alkaliske balance kan ændres, hvis du bruger dit udespa i regnvejr, da regnvand er uden salte og dermed er alkaliteten 0. Det vil sænke værdien i dit udespa. 

  

Når alkaliteten er for høj: For at sænke alkaliteten skal du anvende vores Ph Down Granulat. 

Ph Down granulat kan forsigtigt drysses direkte i badevandet foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre kontinuerligt i 20 minutter efter tilsætningen. Tilsæt 8 gr PH Down per 1000 liter for at sænke alkalinitet værdien med 0,1. Tilsæt maksimalt 32 gr. Ph Down af gangen. 

  

Når alkaliteten er for lav: For at hæve alkaliteten skal du anvende vores Alka Up. 
Tilsæt 50 gr Alka Up for at hæve alkaliteten 50 mg/1000 liter vand. Kontrollér vandets aktuelle alkalinitet. Det kan gøres med enten et testsæt eller med teststrips. Ideal niveuet for alkalinitet er 80-120 mg/l. Tilsæt Alka Up hvis det målte niveau ligger under idealniveauet. 

  

Hvis du har meget hårdt vand hvor du bor, så vil det være anbefalet at afkalke dit spa ofte. Som huske regel, kunne du afkalke dit udespa når du afkalker kaffemaskine. 

OZONATOR 

En ozonator er også med til at vedligeholde vandkvaliteten i dit udespa. Der er selvfølgelig monteret en ozonator i alle vores Nordic Relax Udespa! 

Den omdanner ilt til ozon, som er en luftart. Dette udledes i badevandet,  

  

En ozonator er også med til at vedligeholde vandkvaliteten i dit udespa. Der er selvfølgelig monteret en ozonator i alle vores Nordic Relax Udespa! 

Den omdanner ilt til ozon, som er en luftart. Dette udledes i badevandet, hvor det hjælper med til at dræbe bakterier i badevandet. 

Ozonatoren kan ikke alene dræbe alle bakterier i dit badevand, så det er derfor også nødvendigt at tilføre andre hjælpemidler, så som klor til dit badevand. 

Den må også betragtes som en sliddel, der skal udskiftes med tiden.